Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
1025/KH-PGDĐT19/07/2017Phòng GD & ĐT Thị xã Bình MinhKế hoạch TH mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực GD-ĐT đến năm 2015 và định hướng dến năm 2030 Tải về
1277/SGDĐT-GDMN07/09/2016Mầm non Hoa Hồng 21277-Hướng dẫn các khoản thu đầu năm 2016-2017 Tải về
86/2015/NĐ-CP01/12/2015Mầm non Hoa Hồng 2Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí [...] Tải về
07/MNSM19/01/2017Mầm non Sao MaiVĂN BẢN MỚI Tải về
06/MNSM20/01/2017Mầm non Sao MaiVĂN BẢN HÀNH CHÁNH Tải về
162/2014/TT-BTC01/01/2015Mầm non Hoa Hồng 2Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 về hao mòn tài sản Tải về
1886/HD-SGDĐT 16/12/2016Phòng GD & ĐT Thị xã Bình MinhHướng dẫn về việc thực hiện mức chi bồi dưỡng HSG cấp trường Tải về
1905/KH-SGDĐT20/12/2016Phòng GD & ĐT Thị xã Bình MinhHội thi “Tiếng hát dân ca” cấp tỉnh bậc học Mầm non năm 2017 Tải về